Texten på skylten från Kvistbro järnvägsstation
StartsidaAtt göraByalagetFiberHistoriaVatten och avloppVägsamfälligheten
Årsstämma Regelverk Styrelse och funktionärer Avgifter och ekonomi Omfattning Delägande fastigheter
Kvistbro samfällighetsförening sköter delar av det lokala vägnätet i området kring Kvistbro stationssamhälle och Östra Hulvik. Folder om samfällighetsföreningen


Loods åkeri kör ut grus i Östra Hulvik den 30 maj 2014. Foto Rasmus Axelsson


Loods åkeri kör ut grus i Östra Hulvik den 30 maj 2014. Foto Rasmus Axelsson

Avgifter och ekonomi

Föreningens ekonomi finansieras delvis av bidrag från Trafikverket och Lekebergs kommun men vi måste även ta ut avgifter från de fastigheter som ingår i samfälligheten. Storleken på dessa avgifter bestäms av årsmötet.
Bra kulturmiljö

Kvistbro träverkstad

Vill ditt kvistbroföretag också synas här utan kostnad? Kontakta Bra kulturmiljö!